HR ENG
logo

AuResS je online programsko rješenje za prikupljanje i prikaz povratne
informacije od publike na predavanju, razrađeno i implementirano na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

U izradi AuResS sudjelovali su:

Vezani radovi: AuResS - The audience response system.


AuResS je moguće besplatno koristiti pod sljedećim uvjetima:

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.


Upute za korištenje | O programu AuResS


sveuciliste